jesteś tutaj: Polityka prywatności

Prawa autorskie:

Jeśli nie stwierdza się inaczej wszystkie znaki towarowe na tej stronie są własnością Schiever Polska. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do rysunków, grafik, tekstu, oraz innych treści należą do Schiever Polska i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez zgody właściciela. Można kopiować, zapisywać i przesyłać na wskazany adres mailowy niektóre części tego serwisu internetowego do swojego komputera, do osobistego użytku (dotyczy to różnego rodzaju porad oraz informacji o produktach). Zabronione jest jednak kopiowanie, modyfikowanie, wysyłanie, czy przekształcanie w inny sposób w inną formę programu, kodu lub obrazu będącego własnością Schiever Polska do jakiegokolwiek innego utworu, w tym również do własnej strony internetowej, albo wykorzystywanie informacji w inny sposób związany z ich upublicznianiem lub z celami komercyjnymi.

Ochrona prywatności:

Respektujemy Twoje prawo do prywatności. Dziękując za zaufanie, jakim obdarzasz nas wchodząc na tą stronę, chcielibyśmy Cię zapewnić, że możesz być pewien, że wszystkie Twoje prawa zostaną poszanowane.

Dane osobowe:

Schiever Polska Spz.o.o przetwarza Twoje dane osobowe z pełnym poszanowaniem ochrony Twojej prywatności i zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Schiever Polska Sp.z.o.o z siedzibą w Poznaniu (60-311), ul. Grunwaldzka 64 (zwany dalej ?Administratorem?). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e mail: schiever@schiever.com.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, pracownicy grupy kapitałowej Schiever, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania,wiadomości.

Przysługuje Ci prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Informacje uzyskiwane automatycznie:

Otrzymujemy i zbieramy także informacje dotyczące statystyk naszej strony internetowej, oraz pozostawione w plikach cookies, takie jak: ilość osób, które nas odwiedziły, jak często nas odwiedziły i z jakich miejsc w sieci. Informacje te nie mogą być i nie będą wykorzystywane w żaden sposób, który naruszałyby Twoje prawa