Hipermarket bi1 znajduje się na terenie nowoczesnego centrum handlowego Gemini Park, gdzie na ponad 40 tysiącach metrów kwadratowych można znaleźć ponad 120 sklepów (z czego największym jest właśnie hipermarket bi1) punktów usługowych i gastronomicznych, a także 10 – salowe kino Cinema City.

Centrum handlowe posiada dwa parkingi – mniejszy naziemny i większy podziemny.

W bliskim sąsiedztwie obiektu powstał „Park – W DECHE!” – wyjątkowe miejsce przyjazne środowisku, wykonane w całości z drewna, dedykowane dla rodzin z dziećmi.

Godziny otwarcia sklepu
poniedziałek - sobota:
8:00 - 22:00
niedziela:
9:00 - 21:00
Kontakt

Centrum Handlowe GEMINI PARK
ul. Leszczyńska 20
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 828 96 00

e-mail: schiever@schiever.com.pl

Fotogaleria
Wynajem powierzchni

Podając powyższe dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Schiever Polska Sp. z o.o. w celu podpisania umowy najmu. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę kierując pisemną informację o jej wycofaniu do Schiever Polska Sp. z o.o. na poniższy adres korespondencyjny lub na adres e-mail: schiever@schiever.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Schiever Polska z siedzibą w 60-311 Poznań, ul. Grunwaldzka 64 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e-mail: schiever@schiever.com.pl
1. Dane osobowe Najemcy przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy najmu.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Najemcy jest: niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy najmu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. Dostęp do danych osobowych Najemcy będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do danych osobowych Najemcy będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.
4. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
5. Najemcy przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Najemcy,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy najmu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.
7. Dane osobowe Najemcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Godziny otwarcia sklepu
poniedziałek - sobota:
8:00 - 22:00
niedziela:
9:00 - 21:00
Kontakt

Centrum Handlowe GEMINI PARK
ul. Leszczyńska 20
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 828 96 00

e-mail: schiever@schiever.com.pl