Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę:
- masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e mail: kiabi_karta@schiever.com.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych w formularzu powyżej, przez Schiever Tekstylia Polska Sp.o.o z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań i Kiabi International Development ,z siedzibą we Francji 100, rue Calvaire 59510 HEM, do otrzymywania treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych, zmianach kolekcji i wydarzeniach promocyjno-rozrywkowych organizowanych w sklepach KIABI pocztą elektroniczną i za pośrednictwem sms.
 1. Administratorem danych osobowych jest przez Schiever Tekstylia Polska Sp.zo.o z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań i („Administrator”);
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych na podstawie zgody. Podstawą prawna przetwarzania danych po rezygnacji z uczestnictwa w programie lojalnościowym jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz spółki z grupy kapitałowej Schiever i Kiabi International Development, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, telekomunikacyjne.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu rezygnacji z udziału w programie lojalnościowym.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 6. Podanie danych jest wymogiem dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia do programu lojalnościowego.
 7. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.