Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przystąpienia do programu lojalnościowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1998 (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Spółka Schiever Tekstylia Polska z siedzibą w Poznaniu, która przetwarza dane osobowe w celu wykonywania marketingu bezpośredniego oraz przystąpienia do programu lojalnościowego. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, zaś dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1998 (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).