Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę:
  - masz prawo w dowolnym momencie wycofać poniższe zgody , kierując informację o jej wycofaniu na adres e – mail kiabi_karta@schiever.com.plWycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  Wyrażam zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Schiever Tekstylia Polska Sp.z.o.o z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań i KIABI INTERNATIONAL DEVELOPPMENT z siedzibą we Francji, 100 rue du Calvaire, 59510 HEM zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Schiever Tekstylia Polska Sp.z.o.o i od KIABI INTERNATIONAL DEVELOPPMENT z siedzibą we Francji , 100 rue du Calvaire, 59510 HEM zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  Wyrażam zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie, w celu dopasowania do mnie oferty handlowej i udzielania mi ewentualnych bonusów i innych profitów.
  1. Administratorami danych osobowych są Schiever Tekstylia Polska Sp.z.o.o z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań i KIABI INTERNATIONAL DEVELOPPMENT z siedzibą we Francji ,100 rue du Calvaire, 59510 HEM („Administratorzy”); Administrator danych osobowych Schiever Tekstylia Polska sp. z o. o powołał Inspektora Ochrony Danych mającego siedzibę w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem telefoniczny pod numerem: 502 035 396 lub e-mail: iod@schiever.com.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w programie lojalnościowym ,,Karta Kiabi” oraz w celach marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych. Podstawą prawna przetwarzania danych po rezygnacji z uczestnictwa w programie lojalnościowym jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz spółki z grupy kapitałowej Schiever i Kiabi International Development, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, telekomunikacyjne.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu rezygnacji z udziału w programie lojalnościowym w bazie danych Schiever Tekstylia i 3 lata licząc od ostatniego zakupu klienta lub ostatniego kontaktu z KIABI w bazie danych KIABI INTERNATIONAL DEVELOPMENT.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
  6. Podanie danych jest wymogiem dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia do programu lojalnościowego.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w celu dopasowania naszej oferty handlowej dla Państwa indywidualnych preferencji. Na podstawie przekazanych nam przez Państwa danych osobowych oraz danych dotyczących zrealizowanych w naszych sklepach transakcji, nasz system informatyczny może uwzględniając Państwa preferencje, udzielić Państwu bonusów/ rabatów cenowych lub zaproponować inne towary lub usługi na preferencyjnych warunkach.