Promocje

Galeria Handlowa AUCHAN w Raciborzu funkcjonuje od 2007 r.

Na terenie Galerii znajduje się ponad 40 sklepów, restauracje oraz punkty usługowe a wśród nich m.in. salon fryzjerski, apteka, optyk, pralnia, kantor, kwiaciarnia, sklep zoologiczny oraz bankomaty.

W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan funkcjonuje m.in. Castorama, Jysk, Media Expert, Rossmann oraz stacja paliw.

Centrum Handlowe Auchan dysponuje bezpłatnym parkingiem na ponad 1000 miejsc.

Godziny otwarcia sklepu
poniedziałek - sobota:
7:00 - 22:00
niedziela handlowa:
9:00 - 21:00
Kontakt

C.H. Auchan Racibórz
ul. Rybnicka 97
47-400 Racibórz
tel. 32 743 86 00
fax. 32 743 86 10

e-mail: schiever@schiever.com.pl

Punkt Obsługi Klienta:
tel. 32 743 87 86

Sprawdź aktualne ceny paliw:
tel. 32 743 86 12

Punkt Doradztwa Finansowego:
tel. 32 743 86 32

Wynajem lokali i powierzchni w pasażach (stoiska):
tel. 61 661 81 85

 

OFERTA KREDYTOWA

Oney Polska S.A. jako pośrednik kredytowy współpracuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. Zakres umocowania: zawieranie i zmiana umów o kartę kredytową Auchan, odbieranie oświadczeń w zakresie tych umów oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, wykonywania w imieniu Banku obsługi prosprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami.

*Szczegółowe informacje dostępne w naszych gazetkach reklamowych oraz w Punkcie ONEY.

Godziny otwarcia sklepu
poniedziałek - sobota:
7:00 - 22:00
niedziela handlowa:
9:00 - 21:00
Kontakt

C.H. Auchan Racibórz
ul. Rybnicka 97
47-400 Racibórz
tel. 32 743 86 00
fax. 32 743 86 10

e-mail: schiever@schiever.com.pl

Punkt Obsługi Klienta:
tel. 32 743 87 86

Sprawdź aktualne ceny paliw:
tel. 32 743 86 12

Punkt Doradztwa Finansowego:
tel. 32 743 86 32

Wynajem lokali i powierzchni w pasażach (stoiska):
tel. 61 661 81 85

Wynajem powierzchni

Podając powyższe dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Schiever Polska Sp. z o.o. w celu podpisania umowy najmu. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę kierując pisemną informację o jej wycofaniu do Schiever Polska Sp. z o.o. na poniższy adres korespondencyjny lub na adres e-mail: schiever@schiever.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Schiever Polska z siedzibą w 60-311 Poznań, ul. Grunwaldzka 64 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e-mail: schiever@schiever.com.pl Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych mającego siedzibę w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem telefoniczny pod numerem 502 035 396 lub mailowy: iod@schiever.com.pl
1. Dane osobowe Najemcy przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy najmu.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Najemcy jest: niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy najmu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. Dostęp do danych osobowych Najemcy będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do danych osobowych Najemcy będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.
4. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
5. Najemcy przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Najemcy,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy najmu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.
7. Dane osobowe Najemcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Godziny otwarcia sklepu
poniedziałek - sobota:
7:00 - 22:00
niedziela handlowa:
9:00 - 21:00
Kontakt

C.H. Auchan Racibórz
ul. Rybnicka 97
47-400 Racibórz
tel. 32 743 86 00
fax. 32 743 86 10

e-mail: schiever@schiever.com.pl

Punkt Obsługi Klienta:
tel. 32 743 87 86

Sprawdź aktualne ceny paliw:
tel. 32 743 86 12

Punkt Doradztwa Finansowego:
tel. 32 743 86 32

Wynajem lokali i powierzchni w pasażach (stoiska):
tel. 61 661 81 85