Poznaj naszą historię
Przez ponad 149 lat, grupa Schiever, z rodzinnej firmy stworzonej w 1871 roku przez Euphémie Schiever, zarządzanej kolejno przez Georges i Jacques Schiever, obecnie kierowanej przez Vincent Picq, Prezesa Zarządu oraz Pierre Courgeon, Przewodniczącego Rady Nadzorczej stała się znaczącym hurtownikiem artykułów spożywczych i przemysłowych.
image
1871
Rok założenia. Euphémie Schiever tworzy firmę zajmującą się handlem winami oraz napojami alkoholowymi we Francji.
image
image
2001
Schiever Polska otwiera swój pierwszy hipermarket Auchan w Polsce.
image
image
2015
Otwarcie 7 hipermarketów bi1 w Polsce.
image
image
2016
Otwarcie hipermarketu Auchan w Tadżykistanie.
image
image
2021
Otwarcie 8 hipermarketu bi1 w Ełku.
image
image
2022
Uruchomienie pierwszego esklepu dla zamówień online w bi1.
image
Oferta
logo
ZDROWO, TANIO, Z PASJĄ!
bi1 to marka własna Grupy Schiever. W Polsce mamy już 8 hipermarketów bi1, 7 sklepów zostało otwartych w 2015 roku, a 8 w marcu 2021 roku. bi1 wyróżnia szeroki wybór świeżych owoców i warzyw, oraz smaczne wyroby własnej produkcji i z własnej wędzarni. Stawiamy na kompleksowość zakupów, ich dobrą jakość, w relatywnie niskich cenach.
logo
współpraca
Grupa Schiever współpracuje z Auchan Polska.
Pierwszy nasz sklep otworzyliśmy w Polsce w 2001 roku w Zielonej Górze. W maju 2007 powstał nasz sklep Auchan w Raciborzu. W 2016 roku otworzyliśmy swój pierwszy hipermarket Auchan w Tadżykistanie.
logo
Wynajem lokali
Zarządzamy pasażami handlowymi bi1 w Ełku, Legnicy, Wałbrzychu i Rzeszowie oraz Auchan w Raciborzu i Zielonej Górze. Osoby zainteresowane najmem powierzchni pod lokal handlowy lub usługowy zachęcamy do kontaktu na schiever@schiever.com.pl
Nasza misja i filozofia

MISJA: DZIAŁAMY WSPÓLNIE NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO HANDLU DOSTĘPNEGO
DLA WSZYSTKICH

 • jesteśmy odpowiedzialni w biznesie
 • stosujemy zasady ładu korporacyjnego
 • podejmujemy działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
 • odnosząc się do naszych wartości Szacunek, Energia, Niezależność – promujemy zasady, standardy oraz etyczne zachowania w relacjach biznesowych i pracowniczych

Szanujemy konkurencję:

 • kierujemy się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
 • promujemy aktywne i uczciwe współzawodnictwo
 • zgodnie z zasadą „fair play” pozyskujemy klientów etycznymi metodami
 • od 2010 roku jesteśmy sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk POHiD (Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji)

 

Antoine Leveilley  – Prezes Zarządu 

image
Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Poniżej prezentujemy informację o realizowanej strategii podatkowej w roku 2022 przez firmę Schiever Polska Sp. z o.o.

Strategia Podatkowa

image
Klient w Centrum Uwagi

NASZ CEL: ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW

 • szkolimy się z profesjonalnej obsługi klienta
 • poszerzamy wiedzę poprzez szkolenia produktowe, by jak najlepiej doradzać naszym Klientom
 • przeprowadzamy ankiety satysfakcji i oczekiwań Klienta, by jeszcze lepiej zrozumieć jego potrzeby
 • wprowadziliśmy Katalog Dobrych Praktyk – schieverowy „savoir – vivre” naszej komunikacji z Klientem
image
Dostawcy

NASZ CEL: PODNOSZENIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA WOBEC NASZYCH KONTRAHENTÓW

W jaki sposób budujemy pozytywne relacje z naszymi dostawcami?

 • stosujemy uczciwe praktyki rynkowe
 • od 2010 roku jesteśmy sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk POHiD (Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji) regulującego m.in. standardy współpracy firm zrzeszonych z Dostawcami
 • kierujemy się zasadami uczciwej konkurencji przy wyborze dostawców i wykonawców
 • prowadzimy działania pozbawione znamion korupcji
 • dotrzymujemy tajemnic handlowych
 • Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Grupy Schiever, określa nasze minimalne wymagania wobec partnerów biznesowych w zakresie poszanowania praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz uczciwości w prowadzonej działalności biznesowej. Kodeks
image
Pracownicy

NASZ CEL: WZMOCNIENIE WIZERUNKU ODPOWIEDZIALNEGO PRACODAWCY

 • budujemy relacje opartych na naszych 3 wartościach: Szacunek, Energia i Niezależność
 • promujemy równość w miejscu pracy poprzez politykę równych szans oraz przeciwdziałanie dyskryminacji
 • zapewniamy świadczenia socjalne: bony świąteczne, paczki, karnety sportowe, dofinansowanie do wczasów
 • oferujemy prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin oraz grupowe ubezpieczenie na życie
 • budujemy karierę w SCHIEVER poprzez rekrutacje wewnątrz grupy i możliwość awansu wewnątrz struktury spółki (awans zarówno poziomy jak i pionowy)
 • dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie i tym samym zapewniamy bezpieczne miejsca pracy
 • stosujemy jasną komunikację wewnętrzną
image
Szkolenia

Zapewniamy szkolenia i rozwój poprzez:

 • programy wdrożenia pracowników na stanowisko pracy obejmujące zarówno wiedzę jak i ćwiczenia praktyczne,
 • programy szkoleniowe dla poszczególnych grup stanowiskowych pogłębiające wiedzę na stanowisku oraz umożliwiające rozwój kompetencji,
 • możliwość samokształcenia poprzez dostęp do platformy e-learningowej oferującej szkolenia z różnych obszarów,
 • działania zespołu trenerów wewnętrznych wspierającego implementację nowej wiedzy i umiejętności bezpośrednio w miejscu pracy
 • Program UTALENTOWANI, którego celem jest docenienie i rozwój kompetencji liderskich takich jak: budowa autorytetu, delegowanie, organizacja pracy, motywowanie czy wprowadzanie zmian
 • Diagnoza 5 topowych talentów  – test Gallupa przeprowadzony wśród potencjlanych kandydatów na stanowisko menedżera
image
Kodeks dobrych praktyk

Każdego dnia staramy się poprzez różne nasze działania kształtować właściwą kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, zwłaszcza kulturę pracy, oraz regulować relacje wewnątrz firmy, a także pomiędzy firmą i jej bezpośrednim otoczeniem w zgodzie z naszymi wartościami.

6 FILARÓW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI SCHIEVER

Grupa Schiever w Polsce realizuje strategię zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednie działania w zdefiniowanych kluczowych obszarach, powiązanych z głównymi interesariuszami, którymi są dla nas:

 • klient,
 • społeczności lokalne,
 • pracownik,
 • dostawcy,
 • środowisko,
 • etyka.
image
Nasze sklepy z certyfikatem BIO

Na koniec 2020 roku nasze sklepy uzyskały pozytywną ocenę systemu produkcji ekologicznej i tym samym uzyskały certyfikaty rolnictwa ekologicznego, wydane przez odpowiednią jednostkę certyfikującą systemy jakości żywności, w zakresie przetwórstwa, sprzedaży, obrotu i wprowadzenia na rynek produktów ekologicznych.

Naszą ambicją jest propagowanie zdrowej żywności wolnej od pestycydów, metali ciężkich antybiotyków oraz upraw, które wzrastały w czystym niezanieczyszczonym środowisku.

Propagując żywność BIO wpływamy na świadomość naszych klientów, wykorzystując naturalne procesy produkcji łącząc przy tym przyjazne środowisku praktyki gospodarowania.

image
Produkt Polski

Kupuj świadomie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, sklepy bi1 przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii „Produkt polski”, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wybierając w naszych sklepach żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, konsumenci mają pewność, że została ona wytworzona na terenie Polski i na bazie rodzimych surowców.

image
Jaja od kur z wolnego wybiegu

Do 2025 roku, wypełniając zobowiązania naszej grupy dotyczące polityki zrównoważonego rozwoju oraz oczekiwania Polaków, planujemy całkowite wycofanie ze sprzedaży jaj od kur z chowu klatkowego.  

W ofercie znajdą się tylko jaja od kur z wolnego wybiegu. Jaja od takich kur oznaczone są symbolem 1, co oznacza, że pochodzą od kur cieszących się słońcem, świeżym powietrzem i przestrzenią na wybiegu.

Zgodnie z wytycznymi, maksymalna ilość ptaków na jeden hektar terenu wynosi 4 metry kwadratowe na jednego osobnika. Tego typu hodowla pozwala uzupełnić dietę kur w składniki odżywcze prosto z natury.  Dzięki temu jaja kurze posiadają w swoim składzie więcej wartości odżywczych.

Aktualny udział jaj z chowu bezklatkowego na koniec czerwca 2023 roku: 73%.

image
Odpowiedzialna konsumpcja

Grupa Schiever sprzedając Polskiego karpia, gwarantując najlepszą jakość, angażuje się w odpowiedzialną konsumpcję.

 • Ubój naszych karpi odbywa się w warunkach zapobiegających cierpieniu
 • Jesteśmy za humanitarnym traktowaniem zwierząt
 • W naszych sklepach w Polsce w bi1 oraz Auchan nie sprzedajemy żywych karpi.
image
Różnorodność i polityka równych szans

Od 10 września 2018 roku jesteśmy Sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce!

 • W procesie rekrutacji kierujemy się znormalizowaną, rzeczywistą oceną umiejętności, wyłaniając kandydatów wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów
 • Zapewniamy równe szanse rozwoju zawodowego: awans wewnątrz struktury spółki bez dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne lub społeczne, religię, czy wiek
 • Wspieramy różnorodność kadry managerskiej: kobiety na stanowiskach managerskich to aż 71% naszej kadry
 • Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami oraz korzystamy z usług kontrahentów zatrudniających takie osoby
image
Ambasadorzy
Honorowy tytuł Ambasadora Produktu przyznawany jest osobom wyróżniającym się szczególnymi umiejętnościami, działaniami, aktywnością i zaangażowaniem w wykonywaną pracę. Poznaj naszych Ambasadorów.
image
Magda
Ambasador Zdrowych Nawyków Żywieniowych
image
Ewa
Ambasador Działu Drogeria i Kosmetyki
image
Kasia
Ambasador marki bi1
image
Amanda
Ambasador Kuchni z Pasją
image
Ela
Ambasador Działu Zabawek
image
Kasia
Ambasador Działu Elektro
image
Kazimiera
Ambasador Koszy Prezentowych
image
Marta
Ambasador książek dla dzieci
image
Magda
Ambasador Działu Owoce i Warzywa
image
Michał
Ambasador Działu Rybnego
image
Iwona
Ambasador Cukierni