Zrównoważony rozwój
Jesteśmy eko-efektywni

Stosujemy oświetlenie LED we wszystkich naszych sklepach

Zamontowaliśmy pokrywy szklane w meblach mroźniczych

Sterujemy oświetleniem przy pomocy czujników ruchu

Stosujemy energooszczędny system sterowania klimatyzacją, wentylacją i ogrzewaniem

Zamontowaliśmy drzwi rozwierane w regałach chłodniczych

Ogrzewamy ciepłem odzyskanym z instalacji chłodniczej

image
Zwiększamy wydajność operacyjną

Stosujemy RECYKLING – ograniczamy zużycie surowców naturalnych i zmniejszamy ilość odpadów

Drukujemy EKO-GAZETKI – większość naszych prospektów wykonana jest z papieru ekologicznego 71% (ecolabel)

Dbamy o humanitarne traktowanie zwierzą w tym ryb  – AKCJA KARP – nie sprzedajemy karpia żywego

Administrujemy ekologicznie edukując naszych pracowników między innymi przez stosowanie tabliczek przypominających o oszczędzaniu energii elektrycznej, wyłączaniu trybu czuwania w urządzeniach biurowych, czy też wyłączaniu światła w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa

Minimalizujemy zużycie materiałów eksploatacyjnych i papieru.

image
Eliminujemy plastikowe torby w sklepach

Pakowanie produktów w opakowania, które przyniesie z sobą klient to kolejna propozycja wdrożona w naszych sklepach zgodna z ideą „Zero Waste”.

Głównym celem jest wspólne dbanie o nasze środowisko.
Klienci, po uprzednim zważeniu w koszyku wybranych produktów, mogą spakować je do własnego opakowania. My rekomendujemy, aby były to szklane pojemniki, papierowe lub materiałowe torebki lub siateczki wielokrotnego użytku.

image
Nasze praktyki w raporcie CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu corocznie wydaje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, zgłaszanych przez firmy na przełomie grudnia i stycznia.
Najnowsza edycja zawiera 1046 przykładów dobrych praktyk.

W raporcie już po raz szósty zostały uwzględnione również dobre praktyki CSR Grupy Schiever w Polsce, będące naszą odpowiedzią na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zgodnie z misją naszej Grupy, inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na stałe wpisane są w naszą kulturę organizacyjną.
Niezmiernie się cieszymy, że nasza ciągła praca nad rozwojem kluczowych dla nas obszarów CSR, takich jak, zaangażowanie społeczne, troska o środowisko naturalne, rozwój naszych pracowników oraz ład organizacyjny przynosi wymierne efekty.

W raporcie dobrych praktyk „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” za rok 2023, Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazły się już nasze wieloletnie praktyki takie jak:

 • Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Grupy Schiever w Polsce,
 • Rezygnacja ze sprzedaży żywego karpia,
 • Wolontariat Pracowniczy „DobroCzynni”,
 • Platforma e-learningowa,

Raport CSR 2023

image
Raporty dobrych praktyk grupy Schiever w Polsce
Myślimy społecznie!

NASZ CEL: BUDOWANIE DŁUGOTRWAŁYCH RELACJI Z OTOCZENIEM, W KTÓRYM FUNKCJONUJE NASZA FIRMA

Działania CSR
Wspieramy lokalną przedsiębiorczość poprzez eksponowanie lokalnych win lub innych lokalnych produktów.
Na terenie naszych galerii handlowych promujemy akcje wszelkich placówek kulturalno-oświatowych, stowarzyszeń charytatywnych czy też lokalnych urzędów miast na terenie sklepu.
Aktywnie staramy się działać w lokalnych społecznościach poprzez organizowane przez nasze sklepy akcje i inicjatywy lokalne.
Dbamy o zatrudnienie i rozwój lokalnej społeczności, tworząc nowe miejsca pracy i organizując praktyki zawodowe w naszych hipermarketach.
image
W roku 2017 w ramach naszej pierwszej akcji w ramach projektu DobroCzynni ponad 60 wolontariuszy pomogło 750 osobom, a także poprawiło warunki bytowe 60 psom i 24 kotom.

W roku 2018 prawie 60 wolontariuszy z naszej firmy podarowało swoje serce i bezinteresowną pomoc, czego efektem była pomoc 85 osobom dorosłym, 64 dzieciom oraz 115 bezdomnym zwierzakom.

W 2019 roku w różnych projektach wolontariackich wzięło udział aż 7 sklepów bi1, 2 sklepy Auchan i centrala Schiever w Poznaniu. W sumie we wszystkich akcjach pomogliśmy ponad 460 osobom dorosłym i dzieciom oraz 216 zwierzakom. Do tego sukcesu przyczyniło się aż 84 wolontariuszy!

W 2020 roku udało się pomóc: zwierzakom w 2 schroniskach organizując dla nich miejsca do spania, przebywania i zabawy oraz kupując karmę, społecznościom lokalnym sadząc kilkadziesiąt drzewek w Raciborzu, dzieciom niepełnosprawnym organizując dla nich grę terenową (30 dzieci). W tym roku do tego sukcesu przyczyniło się 41 wolontariuszy!
Beneficjenci 2017: domy dziecka, hospicjum, przedszkole, szkoła, poradnia rozwojowa, środowiskowy dom pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronisko dla zwierząt.

Beneficjenci 2018: domy seniora, dom samotnej matki z dziećmi, placówka opiekuńczo-wychowawcza, ośrodek interwencji kryzysowej, placówka oświatowo-wychowawcza a także 2 schroniska da zwierząt.

Beneficjenci 2019: 2 domy dziecka, fundacja "Na Pomoc Zwierzętom”, fundacja aktywnej rehabilitacji „FAR”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Hospicjum Palium, schroniska bezdomnych zwierząt, żłobek "Krzyś, Centrum Rozwoju w Legnicy oraz harcówka w Bielsko-Białej.

Beneficjenci 2020: fundacja aktywnej rehabilitacji „FAR”, schroniska bezdomnych zwierząt w Mysłowicach, miasto Racibórz, Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych SOKOŁY, Hospicjum w Wałbrzychu, Fundacja Felineus w Rzeszowie
Nasze działania prospołeczne
Wolontariat DobroCzynni 2021

Beneficjentami Wolontariatu Pracowniczego w 2021 roku byli:  Czeladzkie stowarzyszenie pomocy osobom z upośledzeniem psychoruchowym, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, Przedszkole Publiczne nr 40, Fundacja „Mysikrólik”na pomoc dzikim zwierzętom, Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku, Miejskie Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze.

W sumie w inicjatywie wzięło udział 58 wolontariuszy!

Swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniliśmy się do polepszenia sytuacji bezdomnych osób w okresie zimy, uatrakcyjnienia ogrodu w Czeladzkim Stowarzyszeniu dla osób z upośledzeniem psychoruchowym, stworzenia pomocy edukacyjnych i zabawkowych dla dzieci, poprawy warunków bytowych i sanitarnych bezdomnych zwierząt.

 

image
Wybrane działania
 • „Mysikrólik” Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Przygotowaliśmy wybieg dla saren, ogrodzenie wybiegu dla bocianów, jeży oraz wiewiórek
 • Przedszkole w  Rzeszowie Dzieci z lokalnego przedszkola wykonały ozdoby, które następnie zawiesiły na choince. Zaprosiliśmy je również do odwiedzenia naszej piekarni, aby zobaczyły jak wygląda produkcja chleba
 • Fundacja Felineus w Rzeszowie Jako market podjęliśmy współpracę z Fundacją Felineus, która prowadzi schronisko dla bezdomnych kotów. Razem przeprowadzaliśmy zbiórkę karmy połączoną z animacjami i zabawami dla dzieci (studio fotograficzne, warsztaty plastyczne )
 • Przychodnia Medyk, Rzeszów  Przy współpracy z lokalną przychodnią, zorganizowaliśmy bezpłatne badania ciśnienia tętniczego dla naszych klientów seniorów
 • Fundacja „Okaż Serce Dzieciom i Os. Niepełnosprawnym” z Rzeszowa Umożliwiamy zbiórkę funduszy na dofinansowanie  obiadów, podręczników, zielone szkoły dla swoich kolegów i koleżanek ze szkoły
 • „Fundacja Dziewczynka z zapałkami” z Rzeszowa  Poprzez akcję baśniowej sprzedaży zapałek wspieramy finansowo dzieci w trudnej sytuacji materialnej
 • „Caritas” w Rzeszowie Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórkę darów dla rodzin potrzebujących
image
Działania cykliczne
 • Szkoła Muzyczna w Raciborzu od 3 lat współpracujemy ze Szkołą Muzyczną – w okresie przedświątecznym Bożonarodzeniowym organizujemy koncert uczniów Szkoły na terenie galerii
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu młodzież z ośrodka na terenie naszej galerii prowadzi zbiórkę słodyczy dla najmłodszych dzieci Uczestnicy przebierają się za klaunów, zapewniając dzieciom atrakcje. Akcja odbywa się przed Dniem Św. Mikołaja .
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Raciborzu dwa razy do roku, przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożym Narodzeniem, na terenie naszej galerii handlowej sprzedawane są rękodzieła osób z niepełnosprawnościami, współpraca trwa już kilka lat
 • Starostwo Powiatowe w Raciborzu I Urząd Miasta Racibórz  przekazujemy środki na zorganizowanie wydarzenia „DNI RACIBORZA” oraz Memoriału im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego.
image