* Pola obowiązkowe

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Schiever Polska Sp.z.o.o z siedzibą w Poznaniu (60-311), ul. Grunwaldzka 64 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e mail: schiever@schiever.com.pl Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych mającego siedzibę w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem telefoniczny pod numerem 502 035 396 lub mailowy: iod@schiever.com.pl

  2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

  3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

  4. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.

  5. Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

  7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  Szukasz pracy?
  Schiever Polska zatrudnia blisko 450 osób pracujących w trzech lokalizacjach. Źródłem naszego sukcesu jest nauka. Każdego dnia doskonalimy się w dziedzinie dystrybucji i w zarządzaniu...

  Schiever Polska Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 64
  60-311 Poznań

  KRS 0000121879 Sąd Rejonowy w Poznaniu
  NIP: 123-08-70-320
  Kapitał zakładowy 161 826 000 PLN

  tel. 506-545-577
  e-mail: schiever@schiever.com.pl