1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Schiever Polska Sp.z.o.o z siedzibą w Poznaniu (60-311), ul. Grunwaldzka 64 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e mail: schiever@schiever.com.pl
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, pracownicy grupy kapitałowej Schiever, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
6. Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Szukasz pracy?
Schiever Polska zatrudnia blisko 450 osób pracujących w trzech lokalizacjach. Źródłem naszego sukcesu jest nauka. Każdego dnia doskonalimy się w dziedzinie dystrybucji i w zarządzaniu...

Schiever Polska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64
60-311 Poznań
tel. 61 661 81 70
fax. 61 628 22 31

e-mail: schiever@schiever.com.pl