Aktualności

Na terenie Pasażu znajduje się ponad 25 lokali, a wśród nich m.in. sklepy odzieżowe, sklep meblowy, restauracje, cukiernia, pralnia, apteka, kantor, kwiaciarnia, salonik prasowy oraz telefonie komórkowe i bankomaty.

W samym hipermarkecie bi1 zrobisz kompleksowe zakupy dla całej rodziny, począwszy od artykułów spożywczych, po zakup produktów przemysłowych, drogeryjnych, odzieżowych, dla zwierząt włącznie z wyposażeniem domu. Sklep bi1 oferuje również możliwość robienia zakupów online. Na stronie rzeszow.esklep.bi1.pl zamówisz  produkty w takich samych cenach co w sklepie stacjonarnym z dostawą do domu lub z możliwością odbioru osobistego.

Centrum Handlowe bi1 dysponuje bezpłatnym parkingiem na ponad 700 miejsc.

Godziny otwarcia sklepu
poniedziałek - sobota:
8:00 - 21:00
niedziela handlowa:
9:00 - 21:00
Kontakt

bi1 Rzeszów
ul. Wincentego Witosa 21
35-115 Rzeszów
tel. 453071746

e-mail: schiever@schiever.com.pl

Wynajem lokali i powierzchni w pasażach (stoiska):
tel. 506545649
e-mail:galeria@schiever.com.pl

Fotogaleria
Wynajem powierzchni

  Podając powyższe dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Schiever Polska Sp. z o.o. w celu podpisania umowy najmu. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę kierując pisemną informację o jej wycofaniu do Schiever Polska Sp. z o.o. na poniższy adres korespondencyjny lub na adres e-mail: schiever@schiever.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Schiever Polska z siedzibą w 60-311 Poznań, ul. Grunwaldzka 64 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e-mail: schiever@schiever.com.pl Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych mającego siedzibę w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem telefoniczny pod numerem 502 035 396 lub mailowy: iod@schiever.com.pl
  1. Dane osobowe Najemcy przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy najmu.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Najemcy jest: niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy najmu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  3. Dostęp do danych osobowych Najemcy będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do danych osobowych Najemcy będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.
  4. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
  5. Najemcy przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Najemcy,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy najmu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.
  7. Dane osobowe Najemcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  Godziny otwarcia sklepu
  poniedziałek - sobota:
  8:00 - 21:00
  niedziela handlowa:
  9:00 - 21:00
  Kontakt

  bi1 Rzeszów
  ul. Wincentego Witosa 21
  35-115 Rzeszów
  tel. 453071746

  e-mail: schiever@schiever.com.pl

  Wynajem lokali i powierzchni w pasażach (stoiska):
  tel. 506545649
  e-mail:galeria@schiever.com.pl