Na terenie Pasażu znajduje się ponad 20 lokali, a wśród nich m.in. sklepy z odzieżą i obuwiem, bank, bary, pralnia, apteka, kantor, kwiaciarnia, salonik prasowy oraz telefonie komórkowe i bankomaty.

Centrum Handlowe bi1 dysponuje bezpłatnym parkingiem na ponad 380 miejsc.

Godziny otwarcia galerii
poniedziałek - sobota:
09:00 - 21:00
niedziela handlowa:
10:00 - 19:00
Sylwester:
09:00 - 18:00
Godziny otwarcia sklepu
poniedziałek - sobota:
07:00 - 21:00
niedziela handlowa:
09:00 - 20:00
Kontakt

bi1 Wałbrzych
ul. Janusza Kusocińskiego 4
58-309 Wałbrzych

Wynajem lokali i powierzchni w pasażach (stoiska):
tel. 506545649

e-mail:galeria@schiever.com.pl

Wynajem powierzchni

  Podając powyższe dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Schiever Polska Sp. z o.o. w celu podpisania umowy najmu. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę kierując pisemną informację o jej wycofaniu do Schiever Polska Sp. z o.o. na poniższy adres korespondencyjny lub na adres e-mail: schiever@schiever.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Schiever Polska z siedzibą w 60-311 Poznań, ul. Grunwaldzka 64 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e-mail: schiever@schiever.com.pl Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych mającego siedzibę w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem telefoniczny pod numerem 502 035 396 lub mailowy: iod@schiever.com.pl
  1. Dane osobowe Najemcy przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy najmu.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Najemcy jest: niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy najmu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  3. Dostęp do danych osobowych Najemcy będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do danych osobowych Najemcy będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.
  4. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
  5. Najemcy przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Najemcy,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy najmu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.
  7. Dane osobowe Najemcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  Godziny otwarcia galerii
  poniedziałek - sobota:
  09:00 - 21:00
  niedziela handlowa:
  10:00 - 19:00
  Sylwester:
  09:00 - 18:00
  Godziny otwarcia sklepu
  poniedziałek - sobota:
  07:00 - 21:00
  niedziela handlowa:
  09:00 - 20:00
  Kontakt

  bi1 Wałbrzych
  ul. Janusza Kusocińskiego 4
  58-309 Wałbrzych

  Wynajem lokali i powierzchni w pasażach (stoiska):
  tel. 506545649

  e-mail:galeria@schiever.com.pl

  Mapa galerii
  Moda
  10
  STEP  - obuwie
  STEP
  17
  Shock  - odzież damska
  Shock
  Gastronomia
  6
  Cukiernia M&J  - cukiernia
  Cukiernia M&J
  9
  Bar  - bar/wędliny
  Bar
  Usługi
  4
  Magia Kwiatów  - kwiaciarnia
  Magia Kwiatów
  5
  Plus Polsat box  - telewizja i telefonia
  Plus Polsat box
  7
  Pralnia chemiczna  - pralnia
  Pralnia chemiczna
  11
  Play  - telefonia
  Play
  13
  Orange  - telefonia
  Orange
  16
  PKO BP S.A.  - bank
  PKO BP S.A.
  20
  Kantor  - kantor
  Kantor
  21
  CUK Ubezpieczenia  - ubezpieczenia
  CUK Ubezpieczenia
  Kultura i rozrywka
  1
  Lotto Trafika  - prasa, lotto, tytoń
  Lotto Trafika
  18
  Ruch  - salon prasowy
  Ruch
  Zdrowie i uroda
  3
  Arnica  - apteka
  Arnica